Domov

OZNAM – PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 7.1.2021

Vážení rodičia,

vzhľadom na záväzné pokyny vydané MŠVVaŠ na svojom webovom sídle – Plán otvárania škôl v roku 2021- zo dňa 5.1.2021 – bude materská škola  od 7.1. 2021- s plánovaným  termínom do 24.1.2021  otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva  z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom  mieste výkonu práce.

Od 7.1.2021 bude v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod. v prevádzke  malý pavilón materskej školy  t.j. vchod od autobusovej zástavky .

___________________________________________________________________

Oznam o vianočných prázdninách tu:Vianočné prázdniny

Oznam,

riaditeľka Materskej školy, Š. Furdeka 1, Martin dáva na vedomie,

že prevádzka materskej školy bola Rozhodnutím RÚVZ Martin č.OE 2020/10615

z dôvodu potvrdenia prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-COV-2

spôsobujúcim ochorenie COVID-19 u zamestnancov školy

zakázaná prevádzka

 v dňoch od 30.11.2020 do 10.12.2020.

Obnovená prevádzka materskej školy bude od 11.12.2020 – piatok

 

Vážení rodičia,

 z dôvodu pozitívne testovaných pedagogických zamestnancov  MŠ na ochorenie COVID 19, bude materská škola do 10.12.2020 mimo prevádzky.

Pre všetky deti ktoré boli v MŠ platí domáca karanténa, pre zákonných zástupcov nie.

 

Upozorňujeme, že je nevyhnutné sledovať zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade akýchkoľvek príznakov choroby kontaktovať detského lekára a riaditeľku školy.

 

__________________________________________________________________

Podmienky vstupu do MŠ tu:Príloha 1 – OZNAM – Podmienky vstupu do školy (8. 11. 2020)

 Usmernenie Spoločná zodpovednosť tu:Usmernenie Spoločná zodpovednosť (8. 11. 2020)

_______________________________________________________________________

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ tu:Usmernenie MŠ a V SR 1.11.2020

Oznam o zákaze vstupu do budovy  a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu tu:Zákaz vstupu

Dôležitá informácia o poplatkoch tu:ŠKOLNÉ 10-12-12-20

________________________________________________________

Dôležitý oznam!!!

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní bude prevádzka materskej školy od 19.10.2020 v čase od 6:30 hod. do 16:00 hod.

__________________________________________________________________

A3_plagat_NP_Podpora_udrzania_zam_v_MS_WEB(1)

__________________________________________________________

 

Dôležity oznam COVID tu:

Oznam 2.10.

_______________________________________________________________

Informácie o materskom centre nájdete tu:

Oznam o mater.centre 2020

________________________________________________________________________

Dôležitá informácia – platné od 16.09.2020   !!!!: 

  • po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni ( vrátane víkendov a sviatkov )  zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie  o bezinfekčnosti ,
  • pri prerušení viac, ako 5 pracovných dní ( víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe  vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

__________________________________________________________________

Venujte pozornosť !!!!

Manuál MŠVVaŠ pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020-2021:

!!!!!!Je nutné aby dieťatko nastúpilo do MŠ k septembru s vypísanými vyhláseniami /posledné dve prílohy/!!!!!!

__________________________________________________________________

Podmienky stravovania v školskej jedálni pre školský rok 2020/2021 tu:

Podmienky stravovania

Prosíme nezabudnúť priniesť vypísaný zápisný lístok stravníka vedúcej ŠJ !!!

Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ

Dôležité upozornenie na úhradu stravného k septembru tu:

Stravné úhrada 092020

_____________________________________________________________________

  Vyhlásenie k darovaniu 2% dane nájdete tu:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-2019

Vyplnené tlačivo prosíme priniesť ekonómke MŠ.

Ďakujeme za podporu.

Vaše deti.

——————————————————————————————————————–

Viac sa dozviete tu:http://www.martin.sk/moderny-manazment-v-materskych-skolach-ii/d-68490/p1=72460

 

Viac sa dozviete tu:http://www.martin.sk/ukaz-mi-moje-mesto/d-68493/p1=72460

Spoločné technické škôlky

Zapojili sme sa do projektu Technická škola.

 

Bližšie informácie nájdete tu: Informace_strucne

Technicke_skolky_metodika_dum_BK_A4

 

http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/51.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170620_124231_zmensene.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/48.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170620_124241_zmensene.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/35.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170620_124259_zmensene.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/30.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/04.-1.jpg
 

ŠKOLA FAREBNÝCH PRÍBEHOV

panacek3 Vašich a našich detí “…aby boli zdravé , dobré a múdre… …aby boli milované a milovali… …aby boli rady na svete…“   Vážení rodičia ,   máme tu česť byť na samom začiatku skvelého procesu zrenia Vášho dieťaťa…. S nami sa učí nadväzovať prvé priateľstvá, chytiť cudziu ruku a veriť jej, s nami sa učí pozerať priamo do iných očí, kresliť prvé čiarky a celé príbehy …každý náš spoločný deň má iný príbehmôže sa podobať na psíčka, na kvietok, princeznú, môže to byť príbeh plný obláčikov a usmiateho slnka, ale na začiatku ba i na konci tých príbehov ste vždy Vy – ich najmilovanejší. Spoločne nesieme zodpovednosť za farebnosť týchto príbehov, spoločne vytvárame scenérie , v ktorých môžu naši malí s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet, objavovať vnútorné tajomstvá svojich emócií, bádať v oblasti kontaktných vzťahov, môžu byť medzi milovanými milované a naozaj šťastné. Pre detskú dušu je najdôležitejšie, aby mala čo nakresliť do svojho príbehu …a to je zmyslom našej snahy…

 Oznam – dodatok VZN DODATOK VZN

„Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.“
Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo