Domov

RODIČIA POZOR!!!

USMERNENIE pri znovuotvorení MŠ

____________________________________________________________

Vážení rodičia, na základe včerajších pozitívnych výsledkov testov COVID – 19 u ďalších dvoch zamestnancov materskej školy, je opätovným rozhodnutím RÚVZ Martin naďalej zrušená prevádzka materskej školy do nedele 1.11.2020. Znovuobnovenie prevádzky je plánované od 2.11.2020 v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.
Zároveň si Vás dovoĺujem upozorniť na priebežné sledovanie našich oznamov, aby ste boli aktuálne informovaní o prípadných zmenách organizácie či prevádzky školy.
S poďakovaním za pochopenie situácie

Mgr. Helena Krnová, riaditeľka školy

_________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia,

dňa 26.10.2020 sa zamestnanci MŠ zúčastnia testovania COVID-19.V priebehu popoludnia 26.10. a 27.10. očakávame výsledky testov.

Pokiaľ budú výsledky NEGATÍVNE, MŠ bude dňa 28.10. opäť v prevádzke,  od 6:30 hod. do 16:00 hod.

V prípade POZITÍVNYCH výsledkov sa MŠ bude riadiť pokynmi RÚVZ-MT.

O situácii Vás budeme informovať v priebehudňa 27.10.

Ďakujeme za podporu.

Dôležité upozornenie !!!

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19, bude materská škola nariadením RZU s účinnosťou od 22.10.2020 t.j. od štvrtku zavretá až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme.


Dôležitý oznam!!!

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní bude prevádzka materskej školy od 19.10.2020 v čase od 6:30 hod. do 16:00 hod.

__________________________________________________________________

A3_plagat_NP_Podpora_udrzania_zam_v_MS_WEB(1)

__________________________________________________________

 

Dôležity oznam COVID tu:

Oznam 2.10.

_______________________________________________________________

Informácie o materskom centre nájdete tu:

Oznam o mater.centre 2020

________________________________________________________________________

Dôležitá informácia – platné od 16.09.2020   !!!!: 

  • po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni ( vrátane víkendov a sviatkov )  zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie  o bezinfekčnosti ,
  • pri prerušení viac, ako 5 pracovných dní ( víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe  vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

__________________________________________________________________

Venujte pozornosť !!!!

Manuál MŠVVaŠ pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020-2021:

!!!!!!Je nutné aby dieťatko nastúpilo do MŠ k septembru s vypísanými vyhláseniami /posledné dve prílohy/!!!!!!

__________________________________________________________________

Podmienky stravovania v školskej jedálni pre školský rok 2020/2021 tu:

Podmienky stravovania

Prosíme nezabudnúť priniesť vypísaný zápisný lístok stravníka vedúcej ŠJ !!!

Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ

Dôležité upozornenie na úhradu stravného k septembru tu:

Stravné úhrada 092020

_____________________________________________________________________

  Vyhlásenie k darovaniu 2% dane nájdete tu:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-2019

Vyplnené tlačivo prosíme priniesť ekonómke MŠ.

Ďakujeme za podporu.

Vaše deti.

——————————————————————————————————————–

Viac sa dozviete tu:http://www.martin.sk/moderny-manazment-v-materskych-skolach-ii/d-68490/p1=72460

 

Viac sa dozviete tu:http://www.martin.sk/ukaz-mi-moje-mesto/d-68493/p1=72460

Spoločné technické škôlky

Zapojili sme sa do projektu Technická škola.

 

Bližšie informácie nájdete tu: Informace_strucne

Technicke_skolky_metodika_dum_BK_A4

 

http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/51.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170620_124231_zmensene.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/48.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170620_124241_zmensene.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/35.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170620_124259_zmensene.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/30.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/04.-1.jpg
 

ŠKOLA FAREBNÝCH PRÍBEHOV

panacek3 Vašich a našich detí “…aby boli zdravé , dobré a múdre… …aby boli milované a milovali… …aby boli rady na svete…“   Vážení rodičia ,   máme tu česť byť na samom začiatku skvelého procesu zrenia Vášho dieťaťa…. S nami sa učí nadväzovať prvé priateľstvá, chytiť cudziu ruku a veriť jej, s nami sa učí pozerať priamo do iných očí, kresliť prvé čiarky a celé príbehy …každý náš spoločný deň má iný príbehmôže sa podobať na psíčka, na kvietok, princeznú, môže to byť príbeh plný obláčikov a usmiateho slnka, ale na začiatku ba i na konci tých príbehov ste vždy Vy – ich najmilovanejší. Spoločne nesieme zodpovednosť za farebnosť týchto príbehov, spoločne vytvárame scenérie , v ktorých môžu naši malí s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet, objavovať vnútorné tajomstvá svojich emócií, bádať v oblasti kontaktných vzťahov, môžu byť medzi milovanými milované a naozaj šťastné. Pre detskú dušu je najdôležitejšie, aby mala čo nakresliť do svojho príbehu …a to je zmyslom našej snahy…

 Oznam – dodatok VZN DODATOK VZN

„Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.“
Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo