Domov

 

INFORMÁCIE OD SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SÚVISLOSTI S COVID-19 NÁJDETE TU:COVID-19 (1)

Dôležity oznam – zátvor MŠ!!!

Oznam o prerušení prevádzky

Od zajtra, t.j. 10.3.2020 nariaďujeme dočasne prerušiť vyučovanie v materských a základných školách, vrátane  voľnočasových krúžkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  a zároveň odporúčame rovnako postupovať aj v prípade súkromných a cirkevných zriaďovateľov. Viac sa dozviete tu:

https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s

Rodičia a zákonní zástupcovia  detí  majú možnosť využiť na toto obdobie ošetrenie člena rodiny podľa pokynov, ktoré nájdete tu:

https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s

Riaditelia škôl, ktorí majú k dispozícii EDUpage vyrozumejú bezodkladne rodičov prostredníctvom tejto aplikácie (a taktiež zverejnia informácie na webovom sídle školy), aby sa zabezpečilo čo najrýchlešie informovanie. Školy a školské zariadenia, ktoré nemajú k dispozícii EDUpage, zverejnia správu bezodkladne na svojom webom sídle školy. V prípade, že zákonný zástupca donesie dieťa do materskej, alebo základnej školy, škola ho príjme, ale len na nevyhnutný čas, pokým si rodič (zákonný zástupca) nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa.

 

O ďalšom postupe a podrobnostiach vás budeme informovať.

 

Usmernenie v súvislosti s KORONAVÍRUSOM nájdete tu:

 usmernenie3_koronavirus

——————————————————————————————————————–

Viac sa dozviete tu:http://www.martin.sk/moderny-manazment-v-materskych-skolach-ii/d-68490/p1=72460

 

Viac sa dozviete tu:http://www.martin.sk/ukaz-mi-moje-mesto/d-68493/p1=72460

Spoločné technické škôlky

Zapojili sme sa do projektu Technická škola.

 

Bližšie informácie nájdete tu: Informace_strucne

Technicke_skolky_metodika_dum_BK_A4

 

http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/51.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170620_124231_zmensene.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/48.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170620_124241_zmensene.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/35.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170620_124259_zmensene.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/30.-1.jpg
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/04.-1.jpg
 

ŠKOLA FAREBNÝCH PRÍBEHOV

panacek3 Vašich a našich detí “…aby boli zdravé , dobré a múdre… …aby boli milované a milovali… …aby boli rady na svete…“   Vážení rodičia ,   máme tu česť byť na samom začiatku skvelého procesu zrenia Vášho dieťaťa…. S nami sa učí nadväzovať prvé priateľstvá, chytiť cudziu ruku a veriť jej, s nami sa učí pozerať priamo do iných očí, kresliť prvé čiarky a celé príbehy …každý náš spoločný deň má iný príbehmôže sa podobať na psíčka, na kvietok, princeznú, môže to byť príbeh plný obláčikov a usmiateho slnka, ale na začiatku ba i na konci tých príbehov ste vždy Vy – ich najmilovanejší. Spoločne nesieme zodpovednosť za farebnosť týchto príbehov, spoločne vytvárame scenérie , v ktorých môžu naši malí s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet, objavovať vnútorné tajomstvá svojich emócií, bádať v oblasti kontaktných vzťahov, môžu byť medzi milovanými milované a naozaj šťastné. Pre detskú dušu je najdôležitejšie, aby mala čo nakresliť do svojho príbehu …a to je zmyslom našej snahy…

 

Informácie k detskému centru pre školský rok 2019/2020

nájdete tu: Oznam_o_mater.centre_2019

 Oznam – dodatok VZN DODATOK VZN

Prezentácia Holandsko na stiahnutie.

  Riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Martin v rámci ERASMUS + v dňoch 30.9. 2018 – 5.10. 2018  absolvovali vzdelávací mobilný program KA1, ktorého cieľom bolo získať skúsenosti v medzinárodnom prostredí vedúce k zlepšeniu  manažérskych kompetencií v oblasti manažovania  materskej školy.

Krajina mobility : Holandsko

Vysielajúca organizácia : Mesto Martin

Prijímacia organizácia: Meno : Stichting Spelerwijs

Mesto : Hoogeveen

Dôležitá informácia!!!!!!  
ZMENA Názvu školy (1)
„Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.“
Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo