Archive For 11. októbra 2017

Zápisnica z plenárneho zhromaždenia RZ z dňa 13.09.2017

ZÁPISNICA Z PLENÁRNEHO ZHROMAŽDENIA VÝBORU RZ Z 13.09.2017

Read more »

Členovia Rady školy pre funkčné obdobie 2016 – 2020

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Read more »

Čo nás čaká od 02.10. do 10.11. 2017

co-nas-caka-do-1011.pdf

Read more »

Plán aktivít projektu Žmurkajúci semafór na školský rok 2017/2018

Žmurkajúci semafor – plán projektu 2017-18

Read more »

Plán aktivít projektu Zelená škola na šk. rok 2017/2018

ˇUlohy-zelenej-školy.pdf

Read more »

Zverejnenie uznesenia zo zasadnutia Rodičovského združenia 05.10.2017

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RZ č.1 2017/2018 KONANÉHO DŇA 05.10.2017

Read more »

Zverejnenie plánov aktivít – krúžková činnosť

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA KRÚŽOK TVORIVÝ EXPERIMENT KRÚŽOK LEGO KRÚŽOK FOLKLÓRNY SÚBOR

Read more »