Zápisnica z plenárneho zhromaždenia RZ z dňa 13.09.2017

ZÁPISNICA Z PLENÁRNEHO ZHROMAŽDENIA VÝBORU RZ Z 13.09.2017