Vzdelávací program ERAZMUS

 Riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Martin v rámci ERASMUS + v dňoch 30.9. 2018 – 5.10. 2018  absolvovali vzdelávací mobilný program KA1, ktorého cieľom bolo získať skúsenosti v medzinárodnom prostredí vedúce k zlepšeniu  manažérskych kompetencií v oblasti manažovania  materskej školy.

Krajina mobility : Holandsko

Vysielajúca organizácia : Mesto Martin

Prijímacia organizácia: Meno : Stichting Spelerwijs

Mesto : Hoogeveen