Aktualizované informácie k zápisu do MŠ 2019/2020 nájdete v sekcii dokumenty pre rodičov