Na hlavnú stránku boli pridané INFORMÁCIE OD SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SÚVISLOSTI S COVID-19