Archive For 1. apríla 2020

Boli aktualizované informácie k zápisu do MŠ.

http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2020/04/Z%C3%A1pis-2.pdf

Read more »

Bolo pridané okienko pre plnenie práce na doma pre naše detičky s názvom „Pracujeme spoločne, i keď musíme zostať doma.“

Read more »

Plnenie plánu úloh v rámci UNICEF-u 2019/2020

http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2020/04/Plnenie-pl%C3%A1nu-UNICEF-2019-2020.pdf

Read more »