Bolo pridané okienko pre plnenie práce na doma pre naše detičky s názvom „Pracujeme spoločne, i keď musíme zostať doma.“