Čo viem/Čo dokážem

Evalvačný test v PDFPestrofarebné jesenné príbehy

Evalvačný test  v PDF – jeseň

Test vedomosti v PDF – TEST SEPTEMBER

Test vedomostí v PDF – TEST – OKTÓBER

Test vedomostí v PDF – TEST – NOVEMBER

Test vedomosti v PDF – TEST DECEMBER

Test vedomostí v PDF  TEST  FEBRUAR

Test vedomostí v PDF – TEST – MAREC

Test vedomostí v PDF-  TEST – APRÍL

Test vedomostí v PDF-  TEST –  MÁJ

Test vedomostí v PDF-TEST – JÚN