Čo viem/Čo dokážem

 

Evalvačný test  v PDF – Evalvačný test

Test vedomosti v PDF – TEST SEPTEMBER

Test vedomostí v PDF – TEST – OKTÓBER

Test vedomostí v PDF – TEST – NOVEMBER

Test vedomosti v PDF – TEST DECEMBER

Test vedomostí v PDF – TEST  FEBRUAR

Test vedomostí v PDF – TEST – MAREC

Test vedomostí v PDF-  TEST – APRÍL