Pracujeme spoločne i keď musíme zostať doma

Edukačné aktivity na mesiac APRÍL:

30.03 – 03.04.2020

Téma :Dúhový príbeh jarných osláv

Podtéma: Veľkonočné sviatky

Edukačný zámer:

 • Utváranie predstavy o ľudových tradíciách a zvykoch
 • Stimulovanie pozitívnych vzťahov ku vlastnej kultúre pri prezentácii ľudových zvykov a tradícií

 

Rozdelenie úloh do  vzdelávacích oblastí :

Jazyk a komunikácia :Jarné príbehy JaK

Človek a spoločnosť :Jarné príbehy ČaS

Človek a svet práce :Jarné príbehy ČaSP

Človek a príroda :JARNÉ PRÍBEHY ČaP

Matematika a práca s informáciami :Jarne príbehy MaPI

Umenie a kultúra :Jarné príbehy UaK

Zaujimavosti tohoto týždňa:

* Zaujimavý článok „Nech je potravina liekom“ nájdete   tu:Nech je potravina liekom

 * Veľkonočné tradície alebo chystáme sa na „Veľku noc“:Veľkonočné tradície

  * Pracovné listy k téme ýždňa tu:VESELÉ PRACOVNÉ LISTY

 

 

______________________________________________________________________________

06.04 – 09.04.2020

Téma :Voňavý príbeh jarných kvietkov a spievajúcich vtáčkov

Podtéma: Záhradné a lúčne jarné  kvietky( tulipán, fialka, snežienka…)

Podtéma : Jarné vtáčky : bocian, lastovička, labuť

Edukačný zámer:

 • Rozširovanie poznania pri opisovaní a rozlišovaní jarných kvetov ( vonkajší  vzhľad )
 • Rozširovania poznania pri opisovaní a rozlišovaní vtákov
 • Rozširovanie kognitívnych kompetencií pri opisovaní a rozlišovaní liečivých vlastností lúčnych kvetov, nabádanie k spôsobilosti ich zmyslového vnímania
 • Aktivizovanie tvorivého myslenia a poznania pri vytváraní herbára zo známych jarných kvetov s využitím rôznych výtvarných a pracovných techník

Rozdelenie úloh do  vzdelávacích oblastí :

Jazyk a komunikácia :Voňavé príbehy JaK

Človek a spoločnosť:Voňavé príbehy ČaS

Človek a svet práce:Voňavé príbehy ČaSP

Človek a príroda:Voňavé príbehy ČaP

                               Voňavé príbehy ČaP Voňavé príbehy ČaP2

Matematika a práca s informáciami :Voňavé príbehy MaPI

Umenie a kultúra:Voňavé príbehy vtáctvo UaK

                                Voňave príbehy jarne kvety UaK

Zaujimavosti tohoto týždňa:

*Prvé jarné kvietky a ich liečivé účinky: Už poznáme prvé jarné kvietky

*Voňavé pracovné listy:Voňavé pracovné listy kvietky

*Cvičme spoločne: https://www.youtube.com/watch?v=S9nc-MwVXms&t=433s

_________________________________________________________________

13.04 – 17.04.2020

Téma : Príbeh  dúhového sveta prírody 

Podtéma : Živá a neživá príroda

Edukačný zámer :

 • Rozlišovanie zložiek živej a neživej prírody a ich vzájomné prepojenie
 • Aktivizovanie porozumenia pri uvádzaní príkladov rôznych biotopov ( faunu a flóra)
 • Aktivizovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní  významu ochrany  prírody
 • Rozvíjanie poznania kolobehu vody v prírode
 • Učenie vytváraniu  vlastných  hypotéz  a ich overovaniu  v experimentoch a bádateľských pokusoch- život rastliny

Rozdelenie úloh do  vzdelávacích oblastí :

Jazyk a komunikácia:Živa a neživa príroda JaK

Človek a spoločnosť:Živá neživá príroda ČaS

Človek a svet práce:Živá a neživá príroda ČaSP

Človek a príroda:Živá a neživá príroda ČaP

                               Živá a neživá príroda ČaP

Matematika a práca s informáciami :živá a neživá príroda MaPI

Umenie a kultúra:Živá a neživá príroda UaK

Zaujimavosti tohoto týždňa:

*Upečte si s nami cheesecake:cheesecake

*Sezóna zberu púpavy sa začala:pupava

*Cvičme spolu:https://www.youtube.com/watch?v=HtZ3BSBOo6Us

*Krásnu rozprávku nám posiela p.uč. Maťka:

_____________________________________________________________________________

20.04 – 24.04.2020

Téma : Príbeh kamarátov z lesov a lúk 

Podtéma : voľne žijúce zvieratá – líška, vlk, medveď, zajac, jež, veverica

Podtéma : motýľ, včela, mravec ,lienka, pavúk

Edukačný zámer :

 • Rozširovanie poznania pri opisovaní a rozlišovaní základných charakteristík znakov hmyzu
 • Aktivizovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní argumentov o zaujatí pozitívneho postoja  k ríši zvierat
 • Podporovanie informačných a učebných kompetencií pri aktívnom počúvaní, diskutovaní, vyhľadávaní  nových informácií o zvieratách  o domácich a  voľne žijúcich zvieratách

Rozdelenie úloh do  vzdelávacích oblastí :

Jazyk a komunikácia:Príbehy JaK

Človek a spoločnosť:Príbehy ČaS

Človek a svet práce:Príbehy ČaSP

Človek a príroda:Príbehy ČaP

Matematika a práca s informáciami :Príbehy MaPI

Umenie a kultúra:príbehy UaK

 

Zaujimavosti tohoto týždňa:

*Maškrťte s nami:Smoothie s cviklou

                                 Červená repa

*Ako sa sialo kedysi:Tradičná ľudová kultúra – siatie

*Cvičme spolu:https://www.youtube.com/watch?v=yDjPogEkVwQ&t=6s

*Maťkina rzprávočka tu:

______________________________________________________________________________

27.04 – 01.05.2020

Téma : Príbeh kamarátov z hnedého dvora

Podtéma : Domáce zvieratá a ich mláďatá

Edukačný zámer :

 • Rozširovanie poznania pri určovaní, opisovaní ( aj úžitku ) domácich zvierat na základe ilustrácií či priameho pozorovania
 • Podporovanie porozumenia a chápania rozlišovania domácich zvierat a ich mláďat

Rozdelenie úloh do  vzdelávacích oblastí :

Jazyk a komunikácia:Príbehy z dvora JaK

Človek a spoločnosť:Príbehy z dvora ČaS

Človek a svet práce:Príbehy z dvora ČaSP

Človek a príroda:príbehy z dvora ČaP

                               Príbehy z dvora ČaP2

Matematika a práca s informáciami :Príbehy z dvora MaPI

Umenie a kultúra:Pribehy z dvora UaK

Zaujimavosti tohoto týždňa:

*Prečo staviame máje a ako to vzniklo sa dočítate tu:Stavanie Mája

*Spoznaj zvieratká z dvora:https://www.youtube.com/watch?v=7L5WKTkKiPY

*Zahraj sa s nami pexeso:Zvieratkové pexeso

*Pracovné listy:VESELÉ PRACOVNÉ LISTY domáce zvieratá

*Cvičme spolu:https://www.youtube.com/watch?v=CHoP5K7zfc8&t=1s

______________________________________________________________________________

MÁJ

04.5. – 15.5.

Téma :  Príbeh našej rodiny

Podtéma : Deň matiek

Podtéma : Kolobeh života  /rodinní príslušníci

Edukačný zámer :

 • Viesť k uvedomeniu , že rodina je miestom istoty, bezpečia a lásky
 • Aktivizovať rôzne spôsoby a možnosti vyjadrovania emócií
 • Viesť k vyjadrovaniu postojov k jednotlivým členom rodiny
 • Rozširovať slovnú zásobu, vytvárať súvislosti medzi slovom, pojmom a javom
 • Viesť k rozlišovaniu generačných rozdielov v rodine – kolobeh života
 • Viesť k rozvíjaniu komunikatívnych kompetencií pri prezentovaní vlastných zážitkov  

Rozdelenie úloh do  vzdelávacích oblastí :

Jazyk a komunikácia:maj JaK    maj Jak

Človek a spoločnosť:maj ČaS

Človek a svet práce:maj ČaSP

Človek a príroda:maj ČaP    maj ČaP1  Zlate pribehy ČaP2

Matematika a práca s informáciami:maj MaPI  maj Ma PI1

Umenie a kultúra:maj UaK

Zaujimavosti tohoto týždňa:

*Veselé pracovné listy:VESELÉ PRACOVNÉ LISTY rodina

*Dôležité dátumy spojené s májovími tradíciami:Dôležité dátumy a máj

___________________________________________________________________________

18.5. – 31.5.

Téma : Príbeh šikovných rúk

Podtéma :  Remeslá a profesie / užívateľské zručnosti

Edukačný zámer :

 • Viesť k dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel pri používaní rôznych nástrojov a materiálov
 • Rozvíjanie jednoduchých užívateľských zručností
 • Rozširovanie aktuálnych predstáv o obsahu pracovnej náplne a význame pracovných profesií

Rozdelenie úloh do  vzdelávacích oblastí :

Jazyk a komunikácia:Remesla Jak

                                      Remesla JaK1

 Človek a spoločnosť:Rmeslá ČaS

Človek a svet práce:Remesla ČaSP

                                   Remesla ČaSP1

Človek a príroda:Remesla ČaP

Matematika a práca s informáciami:Remesla MaPI

Umenie a kultúra:Remesl UaK

                                Remesla UaK2

 

Zaujimavosti tohoto týždňa:

*Upečme si spolu: ovocny_kolac

*Zdravé recepty z banánov:banany(1)

*Zdravé potraviny:salotka

*Pracujme spoločne:VESELÉ PRACOVNÉ LISTY profesie

*Turiec a jeho tradičné remeslo:Najtradičnejšie remeslo v Turci

 

 

Otestujte svoje detičky:

Evalvačný test v PDFPestrofarebné jesenné príbehy

Evalvačný test  v PDF – jeseň

Test vedomosti v PDF – TEST SEPTEMBER

Test vedomostí v PDF – TEST – OKTÓBER

Test vedomostí v PDF – TEST – NOVEMBER

Test vedomosti v PDF – TEST DECEMBER

Test vedomostí v PDF  TEST  FEBRUAR

Test vedomostí v PDF – TEST – MAREC

Test vedomostí v PDF-  TEST – APRÍL

Test vedomostí v PDF-  TEST –  MÁJ

Test vedomostí v PDF-TEST – JÚN