Dokumenty pre rodičov

STIAHNITE SI DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

Na tejto stránke uverejňujeme dokumenty, ktoré potrebujú rodičia pred a počas dochádzky

dieťaťa do našej materskej školy:

ROZDELENIE DETÍ do tried 2019/2020

Doplnenie informácii k zápisu
panacek2

PRIHLÁŠKA _ N O V Á – MŠ1

!!! Ku prihláške je nutné doložiť nasledovné tlačivo, ktoré nájdete tu: ÚDAJE PRE CENTÁLNY REGISTER

DOKUMENT POTREBNÝ K PRIHLAŠKE DO MŠ V PDF

ČO POTREBUJE VAŠE DIEŤATKO DO MŠ v PDF

OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA V MŠ V PDF