Dokumenty pre rodičov

STIAHNITE SI DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

Na tejto stránke uverejňujeme dokumenty, ktoré potrebujú rodičia pred a počas dochádzky

dieťaťa do našej materskej školy:

panacek2

PRIHLÁŠKA  do MŠ na šk rok 2021-2022

Čestné-vyhlásenie-zákonného-zástupcu COVID režim

Potvrdenie lekára

Príloha 2- Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020)

!!! Ku prihláške je nutné doložiť nasledovné tlačivo, ktoré nájdete tu: ÚDAJE PRE CENTÁLNY REGISTER

DOKUMENT POTREBNÝ K PRIHLAŠKE DO MŠ V PDF

Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ

Čo potrebuje Vaše dieťatko do MŠ 09/2020

OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA V MŠ V PDF

Vyhodnotenie dotazníka zákonných zástupcov september 2020