Dokumenty pre rodičov

STIAHNITE SI DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

Na tejto stránke uverejňujeme dokumenty, ktoré potrebujú rodičia pred a počas dochádzky

dieťaťa do našej materskej školy:

ROZDELENIE DETÍ do tried 2019/2020
panacek2

INFORMÁCIE O ZÁPISE DO MŠ 2019/2020

PRIHLÁŠKA DO MŠ

DOKUMENT POTREBNÝ K PRIHLAŠKE DO MŠ V PDF

ČO POTREBUJE VAŠE DIEŤATKO DO MŠ v PDF

OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA V MŠ V PDF