Dokumenty školy

panacek3Tu si môžete prezrieť dokumenty súvisiace s prevádzkou materskej školy:

 


VYHODNOCOVACIA SPRÁVA

ZRIAĎOVACIA LISTINA v pdf

KONCEPCIA PRE ŠK. ROK 2016-2020

ŠKOLSKÝ PORIADOK V PDF

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM v PDF

ETICKÝ KÓDEX