Dokumenty školy

panacek3Tu si môžete prezrieť dokumenty súvisiace s prevádzkou materskej školy:

Školský vzdelávací program

Správa o výsledkoch VVČ

ZRIAĎOVACIA LISTINA v pdf

KONCEPCIA PRE ŠK. ROK 2016-2020

ŠKOLSKÝ PORIADOK

DODATOK ŠP COVID

ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY

KOLEKTÍVNA ZMLUVA