Kontakt

Adresa materskej školy: Materská škola, Š. Furdeka 1, 036 01 Martin
Webová stránka: www.astodolacik.sk

VEDENIE ŠKOLYpanacek1

Riaditeľka materskej školy:  Mgr. Helena Krnová

Zástupkyňa riaditeľky školy: Tatiana Braban

Ekonómka školy: Dana Gergišáková

E-mailové kontakty

E-mail školy: msastodolu@centrum.sk

Telefónne kontakty

Materská škola: 0910 960 960
Školská kuchyňa: 043 /4276 844, 0911 960 963

Na telefónnych číslach: 

0910 960 960 – riaditeľka školy Mgr. Helena Krnová

0910 960 961 zástupkyňa školy Tatiana Braban

0911 960 962 – ekonómka školy Dana Gergišáková

je možné:

  • dohodnúť konzultačné stretnutie
  • pripomienkovať
  • podávať námety a návrhy na ďalšie smerovanie školy.

Pre odhlášky zo stravy sú telefónne čísla : 043/4276 844, 0911 960 963

Vedúca školskej jedálne:  Ing. Zlata Habrdová

Telefónne číslo: 4 276 844, 0911 960 963

Konzultačné hodiny: streda: 8,30 – 16,30 hod.

Pracovná doba:        

  • pondelok: 6,00 – 14,00 hod.
  • utorok: 6,00 – 14,00 hod.
  • štvrtok: 6,00 – 14,00 hod.
  • piatok: 6,00 – 14,00 hod.