Mapa

Budova materskej školy je umiestnená v Martine –

okrajovej časti sídliska Záturčie.

panacek1

Sme 8–triedna škola štandardného typu s:

  • vlastnou školskou kuchyňou a jedálňou
  • knižnicou
  • oddelenými herňami a spálňami
  • školským dvorom vybaveným detskými preliezkami a pieskoviskami
  • telocvičňou vybavenou množstvom telocvičného náradia a náčinia
  • detskou herňou
  • počítačovou miestnosťou
  • práčovňou

 
S účinnosťou od 01.07.2002 je materská škola podľa § 2 odst.4. NR SR č. 279 / 1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov štátnou rozpočtovou organizáciu s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje škola vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Štatutárnym orgánom je riaditeľka materskej školy.
 

http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/34..jpg
dav
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/45..jpg
dav
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/35..jpg
dav
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/36..jpg
dav
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/44..jpg
dav
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/50..jpg
dav
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/69.jpg
dav
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/67..jpg
dav
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/30.-1.jpg
dav
http://www.astodolacik.sk/webpage/wp-content/uploads/2017/02/04.-1.jpg
dav
http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/MS_exterier.jpg
http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/MS_exterier1.jpg