Peniažkové kráľovstvo – finančná gramotnosť

Peniaze sa v našej spoločnosti veľmi nespájajú s hodnotami ale s vecami. Cieľom projektu je citlivo pristupovať k tejto téme tak, aby deti vnímali, že peniaze sú prostriedkom na dosahovanie cieľov a zároveň možným prostriedkom pomoci iným ľuďom.

Cieľom projektu je, aby dieťa nadobudlo nové poznatky a vedomosti o peniazoch. Podelilo sa o svoje doterajšie skúsenosti s ich používaním. Prostredníctvom rôznych aktivít sa u detí podporovalo kritické myslenie, zručnosti rozhodovania, kreativita a komunikácia.

Vyhodnotenie projektu tu:file:///C:/Users/MS/Desktop/vyhodnotenie%20projektu.pdf