Triedy

Aktuálny zoznam tried: 

I. TRIEDA:                 V. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Bc. Stanislava Mažgútová    Triedna p.  učiteľka: Bc. Martina Kalmanová

             p. učiteľka: Róberta Kutlíková                    p. učiteľka: Mgr. Lenka Slušňáková

                                

II. TRIEDA:                 VI. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Andrea Vaňková               Triedna p. učiteľka: Tatiana Braban

             p. učiteľka: Mgr. Michaela Rizmanová       p. učiteľka: Jana Pasztorová

 

 

III. TRIEDA:                 VII. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Bc. Erika Krnová            Triedna p. učiteľka: Stanislava Košťálová

             p. učiteľka: Bc. Martina Ceizelová              p. učiteľka: Mária Janíková

 

 

IV. TRIEDA:                  VIII. TRIEDA:

Tr. p. učiteľka: Ing. Radka Oswald Rusnáková           Tr. p. učiteľka : Mgr. Katarína Sivová

             p. učiteľka: Mgr. Helena Krnová, RMŠ              p. učiteľ: Ing. Jaroslav Rakovan

                                                                

 

 

 

 

panacek4