Triedy

Aktuálny zoznam detí v jednotlivých triedach: 

I. TRIEDA:                     V. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Tatiana Braban                         Triedna p.  učiteľka: Bc. Martina Kalmanová

             p. učiteľka: Michaela Gregorová                               p. učiteľka: Michaela Oravcová

Zoznam detí  I. triedy nájdete tu:                         Zoznam detí  V. triedy nájdete tu: 

 prvaci                                                                             piataci

II. TRIEDA:                     VI. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Janka Pasztorová                     Triedna p. učiteľka: Andrea Vaňková

             p. učiteľka: Petra Uheľová                                          p. učiteľka: Mgr. Katarína Sivová

Zoznam detí  II. triedy nájdete tu:                           Zoznam detí VI. triedy nájdete tu:

 druhaci                                                                          siestaci

 

III. TRIEDA:                     VII. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Dagmar Mažáriová                    Triedna p. učiteľka: Stanislava Košťálová

             p. učiteľka: Mária Janíková                                         p. učiteľka: Simona Ohurniaková

Zoznam detí  III. triedy nájdete tu:                            Zoznam detí VII. triedy nájdete tu:

tretiaci                                                                            siedmaci

IV. TRIEDA:                      VIII. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Ing. Radka Oswald Rusnáková  Triedna p. učiteľka : Zuzana Kucková

             p. učiteľka: Mgr. Helena Krnová, RMŠ                          p. učiteľ: Ing. Jaroslav Rakovan

Zoznam detí  IV. triedy nájdete tu:                               Zoznam detí VIII. triedy nájdete tu:  

 stvrtaci                                                                            osmaci

 

 

 

 

panacek4