Triedy

Aktuálny zoznam tried: 

I. TRIEDA:                 V. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Mgr. Lenka Slušňáková Triedna p.  učiteľka: Bc. Martina Kalmanová

             p. učiteľka: Mgr. Michaela Rizmanová           p. učiteľka:Marta Varsíková

                                

II. TRIEDA:                 VI. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Bc. Stanislava Mažgútová               Triedna p. učiteľka: Jana Pasztorová

             p. učiteľka: Frederika Rišianová                                       p. učiteľka: Nikola Kvašnicová

 

 

III. TRIEDA:                 VII. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Bc. Erika Krnová            Triedna p. učiteľka: Stanislava Košťálová

             p. učiteľka: Zuzana Holbojová                       p. učiteľka: Bc. Martina Johanides

 

 

IV. TRIEDA:                  VIII. TRIEDA:

Tr. p. učiteľka: Ing. Radka Oswald Rusnáková           Tr. p. učiteľka : Mgr. Katarína Sivová

             p. učiteľka: Mgr. Helena Krnová, RMŠ               p. učiteľ: Ing. Jaroslav Rakovan

                                                                

 

 

 

 

panacek4