Triedy

Aktuálny zoznam tried: 

I. TRIEDA:                 V. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Simona Ohurniaková     Triedna p.  učiteľka: Bc. Martina Kalmanová

             p. učiteľka: Mgr. Mária Fulmeková                     p. učiteľka: Mária Janíková

                                

II. TRIEDA:                 VI. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Andrea Vaňková               Triedna p. učiteľka: Tatiana Braban

             p. učiteľka: Petra Uheľová                               p. učiteľka: Jana Pasztorová

 

 

III. TRIEDA:                 VII. TRIEDA:

Triedna p. učiteľka: Dagmar Mažáriová            Triedna p. učiteľka: Stanislava Košťálová

             p. učiteľka: Bc. Erika Krnová                             p. učiteľka: Róberta Kutlíková 

 

 

IV. TRIEDA:                  VIII. TRIEDA:

Tr. p. učiteľka: Ing. Radka Oswald Rusnáková           Tr. p. učiteľka : Mgr. Katarína Sivová

             p. učiteľka: Mgr. Helena Krnová, RMŠ              p. učiteľ: Ing. Jaroslav Rakovan

                                                                

 

 

 

 

panacek4