Uznesenia

panacek4Prečítajte si uznesenia RADY školy a Výboru RZ

 

ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY A RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 14.02.2017

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA VÝBORU RZ č.1 – 2016/17 (04.10.2016)

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY č.1 – 2016/17 (08.09.2016)