Výbor rodičovského združenia

Pozrite si dokumenty Výboru rodičovského združenia na stiahnutie

panacek1Uznesenie zo zasadnutia výboru RZ 09.10.2019 tu:Uznesenie č.1