Výbor rodičovského združenia

Pozrite si dokumenty Výboru rodičovského združenia na stiahnutie

panacek1
 


 

ČLENOVIA VÝBORU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA V PDF

ŠTATÚT RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA v PDF

ZÁPISNICA Z PLENÁRNEHO ZHROMAŽDENIA VÝBORU RZ Z 13.09.2017