Zelená škola 2013-15

logo


KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY v PDF

ENVIROPLÁN v PDF

AKTIVITY ZELENEJ ŠKOLY Z ODPADU v PDF

AUDIT v PDF


KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY PRE ROKY 2013-2015:

 

Konzultant: Michaela Novisedláková

Koordinátor: Ivana Boháčiková učiteľka MŠ

Členovia:

Stanislava Košťalová učiteľka MŠ

Tatiana Braban učiteľka MŠ

Patrícia Rumanová učiteľka MŠ

Viera Hurtová nepedagogický zamestnanec MŠ

Ivan Čačány nepedagogický zamestnanec MŠ

Ing. Zlata Habrdová vedúca školskej jedálne

Alena Budošová nepedagogický zamestnanec MŠ

Radovan Vaňko rodič

Juraj Rišian rodič

Monika Cerovská rodič

Katarína Ďurechová rodič