Zelená škola 2015-16

logo


ENVIROPLÁN v PDF

AUDIT v PDF

ZELENÁ ŠKOLA v Materskej škole Aurela Stodolu – prezentácia


KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY PRE ROK 2015/16:

 

Konzultant:   Michaela Novisedláková

Koordinátor: Ivana Boháčiková   učiteľka MŠ

Členovia:

Stanislava Košťalová  učiteľka MŠ

Tatiana Braban   učiteľka MŠ

Patrícia Rumanová  učiteľka MŠ

Viera Hurtová nepedagogický zamestnanec MŠ

Ivan Čačány  nepedagogický zamestnanec MŠ

Ing. Zlata Habrdová  vedúca školskej jedálne

Alena Budošová  nepedagogický zamestnanec MŠ

Radovan Vaňko  rodič

Juraj Rišian rodič

Monika Cerovská  rodič

Katarína Ďurechová rodič