Krúžková činnosť

AKTUÁLNE KRÚŽKY 2016/2017

V našej materskej škole máme k dispozícii nasledujúcu krúžkovú činnosť:

panacek1
KRÚŽOK EXPERIMENT A TECHNIKA HROU

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA

KRÚŽOK FOLKLÓRNY SÚBOR

KRÚŽOK TANEČNÝ ODDIEL

LEGO KRÚŽOK

LITERÁRNY KRÚŽOK

KRÚŽOK MALÝ PRÍRODOVEDEC