Krúžková činnosť

AKTUÁLNE KRÚŽKY 2019/2020

V našej materskej škole máme k dispozícii nasledujúcu krúžkovú činnosť:

panacek1

Krúžok anglického jazyka    

 Vyučujúca: Bc. Martina   Kalmanová,  Tatiana Braban

Krúžok Tvorivý experiment   

Vyučujúca: Andrea Vaňková, Mgr. Michaela Rizmanová

Krúžok lego                  

Vyučujúca: Mária Janíková

Krúžok hudobno – pohybový  

 Vyučujúca: Mgr. Lenka Slušňáková,   Ing. Radka Oswald Rusnáková

POHYB HROU                 

Vyučujúci: Ing. Jaroslav Rakovan, Mgr. Martina Rizmanová

JAZÝČEK ŠIKOVNÍČEK   

Vyučujúca: Mgr. Katarína Sivová

Krúžok malý prirodovedec    

Vyučujúca : Mária Janíková, Andrea Vaňková