Krúžková činnosť

AKTUÁLNE KRÚŽKY 2017/2018

V našej materskej škole máme k dispozícii nasledujúcu krúžkovú činnosť:

panacek1

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA      Vyučujúca: Bc. Martina Kalmanová

KRÚŽOK TVORIVÝ EXPERIMENT    Vyučujúca: Stanislava Košťalová

KRÚŽOK LEGO                                Vyučujúca: Mária Janíková

KRÚŽOK FOLKLÓRNY SÚBOR         Vyučujúca: Ing. Radka Oswald           

                                                                                  Rusnáková