Krúžková činnosť

AKTUÁLNE KRÚŽKY 2018/2019

V našej materskej škole máme k dispozícii nasledujúcu krúžkovú činnosť:

panacek1

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA     Vyučujúca: Bc. Martina Kalmanová, 

                                                                              Tatiana Braban

KRÚŽOK TVORIVÝ EXPERIMENT    Vyučujúca: Andrea Vaňková

                                                                        Simona Ohurniaková

KRÚŽOK LEGO                                Vyučujúca: Mária Janíková

 

KRÚŽOK HUDOBNO – POHYBOVÝ    Vyučujúca: Mgr. Mária Fulmeková

                                                                         Ing. Radka Oswald                                                                                                               Rusnáková