Krúžková činnosť

AKTUÁLNE KRÚŽKY 2019/2020

V našej materskej škole máme k dispozícii nasledujúcu krúžkovú činnosť:

panacek1

   Plán AJ 2020-21

 Vyučujúca: Bc. Martina   Kalmanová,  Erika Krnová,  Nikola Kvašnicová, Zuzana Holbojová                  

 Hudobno pohybový krúžok

 Vyučujúca: Mgr. Lenka Slušňáková,   Ing. Radka Oswald Rusnáková                

Jazyček ŠIKOVNÍČEK   

Vyučujúca: Mgr. Katarína Sivová    

Malý prírodovedec experimentuje

Vyučujúce: Stanislava Mažgútová, Stanislava Košťálová