Zelená škola 16/17,17/18,18/19,19/20,20/21

logo

Kolégium Zelenej školy:nové kolégium

Plán aktivít v rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA na šk. rok 2019/2020 nájdete tu: AKTIVITY ZELENEJ ŠKOLY

Naše aktivity 2020/2021:predmety v korunach stromov

Výtvarná súťaž október/2020 tu:VÝTVARNÁ SÚTAŽ

Zaujimavá prezentácia o ochrane prírody tu:Ochrana prirody [Automaticky uložené]

Enviromentálny akčný plán školy pre obdobie 2018-2020 nájdete tu:ENVIROMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN

Realizované aktivity v školskom roku 2019/2020 nájdete tu:Zralizované aktivity Zelenej školy

Enviromentálny akčný plán školy pre obdobie 2016-2018 nájdete tu: Enviromentálny akcny plan

Enviromentálny audit školy nájdete tu: Enviromentálny audit školy

Plán aktivít v rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA na šk rok 2017/2018 nájdete tu: Úlohy-zelenej-školy.pdf

Pracujeme po celý školský rok:Aktivity Zelenej školy

Naša materská škola sa zapája do tohto projektu už niekoľko rokov:


ZELENÁ ŠKOLA 2013-2015

ZELENÁ ŠKOLA 2015-2016


Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy. Prináša environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými krokmi. Metodika Zelenej školy vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity. Realizáciou programu podporujeme priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Snažíme sa o zlepšenie medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

*schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia

*spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne

*kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor

*byť tvoriví, aktívni a zvedaví

*prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia

 

Metodika 7 krokov pre pozitívne zmeny

1. Vytvorenie kolégia  – akčná skupina kolegov na škole a priateľov školy

2. Enviromentálny audit – zistenie ako na tom škola je

3. Enviromentálny akčný plán – plán praktických krokov vzdelávacích aktivít prebiehajúcich na škole

4. Monitoring – priebežné sledovanie toho, ako sa darí plniť aktivity z EAP

5. Enviromentálna výučba – enviromentálne témy zakomponované v ŠVP

6. Informovanie a spolupráca – zviditeľnenie aktivít z EAP

7. Eko-kódex – umelecké znázornenie hodnôt školy

 

Pre viac informácií o programe Zelená škola nájdete na www.zelenaskola.sk